Колектив

1. Виолета Марковић директор

2. Марија Зорић помоћник директора

3. Александра Хрехоровић секретар

4. Маја Љубичић шеф рачуноводства

5. Анита Марковић благајник

6. Бранка Мицковски психолог

7. Снежана Јојић педагог

8. Недељко Лазић библиотекар

9.Светлана Маринковић педагошки асистент

 

Продужени боравак:

 

10. Ана Костић

11.Ана Стојановић

12.Јелена Станковић 

13.Немања Рађеновић 

 

Наставниципопредметима:

 

Српски језик

14. Сузана Лештанин

15.Станковић Тамара

16.Јелена Лукић

17.Невена Ђукић

 

Енглески језик

18.Марија Павловић

19.Наташа Зубић

20.Јасенка Трајковић

21.Марија Зорић

 

Немачки језик

22. СањаПантелић

23.Лидија Стефановић

 

Математика

24.Драгана Пешић Крстић

25.Јелена Павловић

26.Надица Стаменковић

27.Славица Вићентић

28.Милица Жујовић

 

 

Физика

29.Саша Пеневски

30.Татјана Милованов

 

Хемија

31.Биљана Ковачић

32.Беба Угреновић

 

 

Биологија

33.Весна Срећковић

34.Беба Угреновић

 

Историја

35.Рада Димитријевић

36.Марина Стефановић

 

 

Географија

37.Наташа Љубеновић

38.Снежана Калац

 

Музичка култура

39.Јармила Стевановић

40.Милунка Вујовић

 

Ликовна култура

41.Биљана Мицковић Миловановић

42. Анђелка Крсмановић

 

Физичко васпитање

43. Марко Михаиловић

44. Бојан Ћурувија

45. Бранко Милошевић

 

 

Техничко и информатичкообразовање и техника и технологија

46.Наталија Радосављевић

47.Мирослав Радић

48.Драгољуб Веселиновић

49.ВераЋирић

 

Информатика:

50.Саша Пеневски

51.Надица Стаменковић

52.Милица Жујовић

53.Јелена Павловић 

 

Обавезни изборн ипредмети:

 

Веронаука

 

54.Јелена Илић Томић- православна вероисповест

55.Индира Ислами Јелизи 

Грађанск оваспитање:

 

56.Марија Зорић

57.Бранка Мицковски

58.Снежана Јојић

59.Лидија Стефановић

 

Обавезни изборни предмет

 

Свакодневниживот у прошлости:

60.Марина Стефановић

61.Рада Димитријевић

62.Наташа Љубеновић

 

Хор и оркестар:

63.Јармила Стевановић

64.Милунка Вујовић

 

 

Цртање,сликање и вајање:

65.Биљана Мицковић Миловановић

66.Анђелка Крсмановић

 

Спорт

67.Бојан Ћурувија

68.Марко Михаиловић

 

Помоћно-техничкоособље:

69.Богдан Кузмановић -домар школе

70.Сања Рађеновић-куварица

 

 

Спремачице:

71.Пурић Горица

72.Сарић Драгица

73.Раковић Зорица

74.Николић Реџија

75.Баљевић Снежана

76.Николић Љиљана

77.Весна Петровић

78.Гламочак Јорданка

79.Љиљана Стевановић

80.Марић Радмила

81.Зорица Милошевић

 

 

Наставници разредне наставе:

82. Тања Цветановић

83. Љиљана Недељковић

84. Зорица Недељковић

85. Жаклина Јовановић Ференђан

86.Колунџић Слађана

87. Славица Ђачић

88. Боса Раданић

89. Весна Зујаловић

90. Данка Радовић

91. Сања Ромчевић

92. Стеван Ференђан Јовановић

93. Марија Илић

94. Весна Петровић

95. Жељка Борјан

96. Предраг Рађеновић

97. Светлана Којић

98. Душица Павловић

99. Санијела Перовић