Инструкције за спроводјење конкурса након ванредног стања

12.05.2020.

print rss
Инструкције за спроводјење конкурса након ванредног стања

Poštovani,

u skladu sa dopisom Školske uprave koji se nalazi u prilogu obaveštavam Vas da se rok za prijavljivanje na konkurs za radna mesta
nastavnik fizike 80% na neodređeno vreme
nastavnik engleskog jezika 80% na neodređeno vreme
nastavnik hemije 60% na neodređeno vreme
koji je objavljen 18.3.2020.godine u časopisu NZS Poslovi se produžava za 30 dana od dana kada je ukinuto vanredno stanje-06.5.2020.godine i završava se 05.6.2020.godine.

U svemu se primenjuju uslovi konkursa koji su navedeni u tekstu oglasa kojii su objavljeni 18.3.2020. godine u časopisu Poslovi.
Tekst oglasa se može naći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u delu Arhiva -Poslovi.


Direktor škole
Violeta Marković

Преузмите фајл