Савет родитеља

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20 ГОДИНУ

 

 

 

I/1

 

 

Тамара Божић

 

I/2

 

 

Јелена Лукић

 

I/3

 

 

Саша Јовановић

 

I/4

 

 

Горана Илић

 

II/1

 

 

Сања Вулетић

 

II/2

 

 

Ивана Николовски

 

II/3

 

 

Александар Лазаревић

 

II/4

 

 

Сандра Јусуфи

 

 

 

 

 

III/1

 

 

Данијела Јовић

 

III/2

 

 

Ненад Зорић

 

III/3

 

 

Јелена Раосављев

 

III/4

 

 

Гордана Шимшић

 

III/5

 

 

Сања Вељовић

 

IV/1

 

 

Мирко Радојичић

 

IV/2

 

 

Сања Пантић

 

IV/3

 

 

Драгана Ружојчић

 

IV/4

 

 

Весна Илић

 

IV/5

 

 

Александар Антић

 

V/1

 

 

Љиљана Симоновић

 

V/2

 

 

Светлана Маринковић

 

V/3

 

 

Драган Јовић

 

V/4

 

 

Александра Младић

 

VI/1

 

 

Мирјана Вуковић

 

VI/2

 

 

Катарина Јовановић Луковић

 

VI/3

 

 

Марина Миловановић

 

VI/4

 

 

Душица Старчевић

 

VI/5

 

 

Марија Мојсиловић

 

VII/1

 

 

Јелена Николић

 

VII/2

 

 

Сања Кикановић

 

VII/3

 

 

Ненад Савић

 

VII/4

 

 

Сања Дајић

 

VIII/1

 

 

Тијана Станојловић

 

VIII/2

 

 

Ана Богосављевић

 

VIII/3

 

 

Здравко Ковачевић

 

VIII/4

 

 

Јевта Вуловић

 

VIII/5

 

 

Јелена Милутиновић