Уџбеници

ОБАВЕШТЕЊЕ (05.05.2021.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

СПИСКОВИ УЏБЕНИКА ЗА 2021/22 ГОДИНУ

Први разред

Мај 2021

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред

ОБАВЕШТЕЊЕ (23.09.2020)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Септембар 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ (15.05.2020)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

СПИСКОВИ УЏБЕНИКА ЗА 2020/21 ГОДИНУ

Први разред

Мај 2020

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред

ОБАВЕШТЕЊЕ (12.06.2019)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

СПИСКОВИ УЏБЕНИКА ЗА 2019/20 ГОДИНУ

Први разред

Jun 2019

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред

Допис школске управе

Одлука наставничког већа

Уџбеници одлука

 

ОБАВЕШТЕЊЕ (21.02.2019)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Обавештење о бесплатним уџбеницима

Обавештење

Феб 2019


ОБАВЕШТЕЊЕ (25.05.2018)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

СПИСКОВИ УЏБЕНИКА СА АУТОРИМА И ИЗДАВАЧИМА ЗА 2018/19 ГОДИНУ

Први разред

Маj 2018

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред

ОБАВЕШТЕЊЕ (06.03.2017)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Обавештење о куповини уџбеника у претплати

Обавештење

Maрt 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ (07.03.2017)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

СПИСКОВИ УЏБЕНИКА СА АУТОРИМА И ИЗДАВАЧИМА ЗА 2017/18 ГОДИНУ

Први разред

Март 2017

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред