Задужење наставника

Школска 2020/2021:

 

 

Руководиоци одељенских већа:

 

Први разред – Весна Петровић

Други разред – Светлана Којић

Трећи разред – Слађана Колунџић

Четврти разред – Боса Раданић

Пети разред – Тамара Станковић

Шести разред – Сања Пантелић

Седми разред – Лидија Стефановић

Осми разред – Наталија Радосављевић

 

 

Руководиоци стручних већа за област предмета:

 

Стручно веће наставника разредне наставе – Данка Радовић

Стручно веће наставника српског језика – Сузана Лесштанин

Стручно веће наставника страних језика – Наташа Зубић

Стручно веће наставника историје и географије – Снежана Калац

Стручно веће наставника математике, физике и информатике – Јелена Павловић

Стручно веће наставника биологије и хемије – Беба Угреновић

Стручно веће наставника ликовне и музичке културе – Јармила Стевановић

Стручно веће наставника техничког и информатичког образовања – Вера Ћирић

Стручно веће наставника физичког васпитања – Бојан Ћурувија          

 

 

Руководиоци и чланови тимова и стручних актива:

 

1.      Стручни актив за развојно планирање – Весна Срећковић

-          Виолета Марковић, директор

-          Бранка Мицковски, психолог

-          Снежана Јојић, педагог

-          Љиљана Недељковић

-          Предраг Рађеновић

-          Жељка Борјан

-          Наташа Зубић

 

2.      Тим за самовредновање – Јелена Илић Томић

-          Виолета Марковић, директор

-          Бранка Мицковски, психолог

-          Славица Ђачић

-          Тања Цветановић

-          Бранко Милошевић

-          Сузана Лештанин

-          Јелена Павловић

 

3.      Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – Надица Стаменковић

-          Виолета Марковић, директор

-          Александра Хрехоровић, секретар

-          Бранка Мицковски, психолог

-          Снежана Јојић, педагог

-          Светлана Маринковић, педагошки асистент

-          Невена Ђукић

-          Бојан Ћурувија

-          Драган Јовановић

-          Драгољуб Веселиновић

-          Ана Костић

-          Боса Раданић

-          Зорица Недељковић

-          Марина Стефановић

 

4.      Стручни актив за развој школског програма – Предраг Петровић

 

Стручни актив за развој школског програма чине руководиоци одељенских већа.

 

5.      Тим за инклузивно образовање – Бранка Мицковски, психолог

-          Јелена Лукић

-          Жељка Борјан

-          Јасенка Трајковић

-          Наташа Љубеновић

-          Душица Павловић

-          Светлана Маринковић, педагошки асистент

-          Марија Илић

-          Јелена Илић Томић

-          Слађана Колунџић

         

6.      Педагошки колегијум – Виолета Марковић, директор

 

Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа за област предмета и руководиоци одењенских већа.

 

7.      Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва – Наташа Љубеновић

-          Саша Пеневски

-          Весна Петровић

-          Јелена Станковић

-          Анђелка Крсмановић

 

8.      Тим за обезбеђивање квалитета рада и развој установе – Душица Павловић

-          Виолета Марковић, директор

-          Биљана Мицковић Миловановић

-          Славица Вићентић

 

9.      Тим за професионални развој – Марија Илић

-          Марија Павловић

-          Светлана Којић

 

Остала задужења:

Сарадња са Црвеним крстом – Јасенка Трајковић

Пријатељи деце – Слађана Колунџић и Сања Ромчевић

Ученички парламент – Јелена Лукић

Координатор уписа у средњу школу – Марија Зорић

Клуб Уједињених нација – Рада Димитријевић